Uyumu Sağlanmış (armonize) Mal Tanımı Ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması İle 4/12/2017 Tarihli Ve 2017/11114 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3206)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :

Pdf İndir