Van İlinde Bulunan Bazı Alanların çevre Ve şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin 26/9/2016 Tarihli Ve 2016/9301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1662)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :