Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli Ve Destek Oranı İle Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli Ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (karar Sayısı: 819)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :