Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan Ve üyeleri İle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (karar Sayısı: 3691)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :