Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM KAPSAM
Yetki
İKİNCİ BÖLÜM Genel Çalışma Alanları Görev ve Yetkiler Tohumculuk
Kimyasal Gübre
Zirai Mücadele Zirai Karantina ve Tarım İlaçları
Yem Sanayii ve Yem Kontrolu
Çevre Koruma
Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi
Tarımsal Eğitim ve Yayım
Araştırma Kurumları
Laboratuvar Kurma ve İşletme
Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı
Tarım Kooperatifleri
Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri
Tarım Sigortası
Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma
Bilirkişilik
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler Toprak Etüdleri
Sulama Drenaj ve Tarımsal Yapılar
Tarım Alet ve Makineleri
Zootekni
Su Ürünleri
Peyzaj Mimarlığı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler
Yürürlük
Yürütme